• เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

  สมัครได้แล้วที่ https://grad.ku.ac.th/

  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
 • ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยาย “การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน CV และการสัมภาษณ์งาน” ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

  ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยาย “การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน CV และการสัมภาษณ์งาน” ในวันที่ 1 มีนาคม 2567
 • ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “SAS Software for Academics” & “Brighten up Your Future Career with Bangkok Bank” ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

  ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “SAS Software for Academics” & “Brighten up Your Future Career with Bangkok Bank” ในวันที่ 1 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร วท.ม. (สถิติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 1 (ข้อเขียน)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร วท.ม. (สถิติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 1 (ข้อเขียน)
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

  สมัครได้แล้วที่ https://grad.ku.ac.th/

  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

Public relations

Activity

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ!!!
การสั่งซื้อหนังสือวิชาหลักสถิติ (01422111) และหนังสือสถิติประยุกต์ (01422101) วิทยาเขตบางเขน
สามารถสั่งซื้อได้ที่ : https://forms.office.com/r/HwTGqHyjPH

หมายเหตุ
วิธีการการสั่งซื้อผ่าน link ให้เข้าสู่ระบบด้วย Microsoft Office KU Email (……@live.ku.th)

Brochures of Statistics Program

Ph.D. (Statistics) 2023 Apply Open

M.S. (Statistics) 2023 Apply Open

Brochure for Thai

Brochure for English

 

Program in Statistics (Special Program), Bachelor Degree of Science

Download Request Form

Undergraduate students’ request form Click
Undergraduate students’ request form (For special program) Click
Graduate students’ request form Click
Personal request form Click